Compare Listings

ĐỐI TÁC

Oricon Group đã hợp tác với nhiều chuyên gia trong ngành bất động sản nhằm đảm bảo cung cấp những dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng trên toàn bang Victoria. Chúng tôi là đối tượng đi đầu của các nhà cung cấp, những tổ chức tài chính và những nhà đầu tư nội địa

Hầu hết những thành công của chúng tôi dựa trên sự ủng hộ và tin tưởng của các đối tác trong gành. Với nhiều mối quan hệ và những nhà cung cấp trên toàn bang Victoria và một mạng lưới kết nối mạnh mẽ, Oricon Group luôn tim kiếm cơ hội phát triển và tạo ra nhiều sự đầu tư đem lại lợi nhuận hiệu quả nhất